x

Sitemap

x
x

Polityka prywatności

Państwa prywatność jest bardzo ważna dla Neven-Lemmens Plastics NV (zwanego dalej „ANL PLASTICS”, „my” lub „nasz”). Niniejsze oświadczenie w sprawie polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką prywatności”) znajduje zastosowanie do (i) naszej witryny internetowej http://www.anlplastics.be/ (zwanej dalej „Witryną”) i (ii) wszystkich naszych relacji handlowych między ANL PLASTICS i jej klientami.

ANL PLASTICS postępuje zawsze w zgodzie z (i) belgijską ustawą o ochronie prywatności z dnia 8 grudnia 1992 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych i/lub (ii) europejskim rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przekazywaniem oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/EG. Niniejsza „Polityka prywatności” zawiera informacje o danych osobowych, które gromadzi ANL PLASTICS, jak również o sposobie wykorzystywania i przetwarzania tych danych przez ANL PLASTICS.

Odwiedzenie Witryny (i w wyniku tego podanie swoich danych osobowych) oznacza Państwa wyraźną zgodę na „Politykę prywatności” i sposób, w jaki Państwa dane personalne są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane.

Prosimy zapoznać się z niniejszą „Polityką prywatności”, jak i polityką ciasteczek.

 

Rodzaje danych osobowych

ANL PLASTICS może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Nazwisko;
 • Imię;
 • Adres e-mail;
 • Adres;
 • Wiek;
 • Płeć;
 • Język;
 • Miejscowość;
 • Sposób poruszania się w sieci: nowy/powracający użytkownik, częstotliwość i historię (sesje, wyświetlone strony), przywiązanie (sesje, czas trwania sesji, wyświetlane strony), liczba dni od ostatniej sesji;
 • Technologia: wyszukiwarka, system operacyjny, sieć, rozdzielczość ekranu, wersja programu Flash, nazwa hosta, dostawca internetu;
 • Przenośne: technologia urządzenia, informacje o urządzeniu przenośnym, marka urządzenia, dostawca internetu, metoda wprowadzania w smartfony, system operacyjny, rozdzielczość ekranu;
 • Sposób akwizycji: kanały (kanał, źródło, medium), przekierowania, strumień użytkowników; ewentualne sesje poprzez przekierowanie z mediów społecznościowych, konwersje, wtyczki.

 

Sposób gromadzenia danych osobowych

Niniejsze dane osobowe gromadzone są w ramach:

 • Wypełniania formularza kontaktowego;
 • Ubiegania się przez Witrynę o pracę;
 • Google Analytics.

Gromadzone przez ANL PLASTICS dane osobowe przekazywane są w sposób wyraźny dobrowolnie.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

ANL PLASTICS może wykorzystywać Państwa dane osobowe do:

 • Przesyłania newsletterów i informacji o produktach;
 • Akwizycji telefonicznej;
 • Wysyłki próbek;
 • Wykonania umowy;
 • Zarządzania akwizycją (m.in. zgodnie z życzeniem, by nie otrzymywać newsletterów/bezpośredniego marketingu).

 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

ANL PLASTICS nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne, by możliwe stało się świadczenie usług na Państwa rzecz (takich jak, ale nie tylko, wykonanie zlecenia). Jeżeli koniecznym okaże się przekazanie osobom trzecim Państwa danych przez ANL PLASTICS, strona trzecia zobowiązana jest do korzystania z Państwa danych w zgodzie z postanowieniami niniejszej „Polityki prywatności”.

Bez uszczerbku dla powyższego, możliwe jest również, że ANL PLASTICS ujawni Państwa dane osobowe uprawnionym instytucjom (i), jeżeli ANL PLASTICS będzie do tego zobowiązane przepisami prawa lub w ramach procedury sądowej lub przyszłej procedury sądowej i (ii) w celu zabezpieczenia i obrony swoich praw.

ANL PLASTICS nie sprzeda, nie wynajmie i nie ujawni Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że zawarli Państwo z daną stroną trzecią umowę o przetwarzanie danych, która zawiera konieczne gwarancje związane z poufnością i prywatnością Państwa danych osobowych.

 

Przechowywanie danych osobowych

ANL PLASTICS przechowuje Państwa dane z zasady przez okres 5 lat od chwili ich zgromadzenia lub odpowiednio zakończenia umowy, chyba że wymagany lub uzasadniony jest dłuży okres przechowywania, tak jak na przykład przewidziany prawem okres przechowywania lub w celu uniknięcia niepokojenia Państwa wbrew Państwa woli. Okres ten jest zwykle potrzebny do osiągnięcia i wypełnienia celów, tak jak zostało to opisane w „Polityce prywatności” w punkcie „Wykorzystywanie danych osobowych”.

 

 

Państwa prawa do ochrony prywatności

Jeżeli chcą się Państwo odwołać do swoich praw związanych z ochroną prywatności, tak jak określone zostało to poniżej, należy skontaktować się z lub wypełnić formularz związany z Państwa prawami do ochrony prywatności i dostarczyć go do ANL PLASTICS za pomocą e-maila lub poczty:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w których posiadaniu jest ANL PLASTICS;
 • Prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Prawo do umożliwienia przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • Prawo do zastrzeżenia/sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z niniejszych praw przy pomocy wspomnianego wyżej formularza.

Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od nas newsletterów lub informacji na temat naszych usług, to w każdej chwili mogą się Państwo wypisać, klikając na przycisk „Wyrejestruj”, który znajduje się na końcu każdego e-maila od ANL PLASTICS.

 

 

Zabezpieczenie danych osobowych

ANL PLASTICS zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych, fizycznych, technologicznych i organizacyjnych środków ostrożności, aby przeciwdziałać (i) nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, jak również (ii) ich utraty, nadużycia lub zmiany.

ANL PLASTICS przechowuje wszystkie, gromadzone przez siebie, dane osobowe na zabezpieczonym serwerze na obszarze Unii Europejskiej.

ANL PLASTICS, niezależnie od prowadzonej polityki bezpieczeństwa, kontroli które przeprowadza i działań, które wykonuje w tych ramach, nie jest w stanie zagwarantować całkowicie szczelnego poziomu bezpieczeństwa. Żadna metoda przenoszenia lub przekazywania przez Internet ani żadna metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna, z tego powodu ANL PLASTICS nie jest w stanie zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

 

 

Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które gromadzi ANL PLASTICS są zachowywane i przetwarzane wyłącznie w Belgii lub innym państwie Unii Europejskiej.

Nie ma więc mowy o transgranicznym przekazywaniu lub przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

Aktualizacja „Polityki prywatności”

Firma ANL PLASTICS jest uprawniona do aktualizacji niniejszej „Polityki prywatności” przez zamieszczenie jej nowej wersji w Witrynie. W związku z tym zdecydowanie zalecane jest regularne odwiedzanie Witryny i odpowiedniej strony zawierającej „Politykę prywatności” w celu sprawdzenia ewentualnie wprowadzonych zmian.

 

Inne witryny internetowe

W Witrynie mogą być zamieszczane linki do innych witryn internetowych. W żadnym przypadku ANL PLASTICS nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności jakiejkolwiek strony trzeciej.

 

Skargi

Jeżeli mają Państwo zażalenia do sposobu gromadzenia, wykorzystywania czy przetwarzania przez ANL PLASTICS Państwa danych osobowych, należy złożyć skargę do Komisji Prywatności. Oczywiście zawsze można zwrócić się z nimi do nas: .

 

Kontakt z ANL PLASTICS

Jeżeli mają Państwo pytania do Polityki prywatności lub do sposobu, w jaki ANL PLASTICS gromadzi, wykorzystuje lub przetwarza Państwa dane osobowe, należy skontaktować się z nami:

x

Wellen

Hertenstraat 32
3830 Wellen (Belgium)
info@anl-plastics.be

T. +32 12 74 15 95
F. +32 12 74 47 20

Le Montat

Parc d'Activités de Cahors Sud
Zone de la crozette
120 Allée du Cap
46090 Le Montat (France)
info@anl-plastics.be

T. +33 565 21 07 66
F. +33 565 21 07 70

Dabrowa Gornicza

UI. Roździeńskiego 12
41-306 Dabrowa Gornicza (Poland)
info@anl-plastics.be

T. +48 32 261 28 60
F. +48 32 261 28 71

x

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie lub uwagę? Zostaw swoją wiadomość tutaj

Dziękujemy za Twoje zapytanie.
Skontaktuj się z nami